Javna nabava

Deželićeva 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

 

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi

(od 1. 10. 2022. godine), temeljem provedenih izbora za članove Upravnog vijeća Muzej ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

PRIM-EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868
BAZAARH j.d.o.o., Miramarska 13 b, Zagreb, OIB: 64135242464

 

Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći od 29. prosinca 2021. do 30. rujna 2022.:

PRIM-EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868
BAZAARH j.d.o.o., Miramarska 13 b, Zagreb, OIB: 64135242464


Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći od 9. lipnja 2021. do 28. prosinca 2021.:
PRIM - EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868

Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći do 9. lipnja 2021. godine:
PRIM - EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
REPROM d.o.o., Poljska 14, 40000 Čakovec, OIB: 37145286184
Art Atelje d.o.o., Preloška 66, 40000 Čakovec, OIB: 66858369571
Mihoci Studios j.d.o.o., Preloška 66, 40000 Čakovec, OIB: 39247165371

 

Javna nabava: Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu - Palača Amadeo (Demetrova 1)
Izjava o postojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Boris Mostarčić)
Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi(dr.sc. Tatjana Vlahović)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa:
Preuzmite: popis

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Javna nabava: Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi(dr. sc. Tatjana Vlahović)
Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka (1) Zakona o javnoj nabavi
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (dr.sc. Iva Mihoci)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (Fani Frković, dipl. ing. arh.)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa / Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa HPM-a:
Preuzmite: popis

2023.

14.3.2023.

Nabava usluge dizajna, grafičkog oblikovanja i interpretacije sadržaja novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7324656

 

6.3.2023.

Nabava specifičnih elemenata Stalnog postava (rekonstrukcije, diorame, modeli, replike)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7279857

 

17.2.2023.

Opremanje novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7234576

 

31.1.2023.

ANALIZA TRŽIŠTA za predmet nabave: NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA OBJEKT I NOVI STALNI POSTAV HPM-a

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima - analiza tržišta

Troškovnik rasvjete

Izvedbeni projekt jake i slabe struje

 

23.1.2023.

Naziv: Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3d printer)
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/Mobile/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7149539

 

Naručitelj: Grad Zagreb – Središnje tijelo za javnu nabavu, za Naručitelja: Hrvatski prirodoslovni muzej
Naziv: NABAVA MULTIMEDIJALNE OPREME ZA PROVEDBU SADRŽAJA I PROGRAMIRANJE SADRŽAJA (MULTIMEDIJALNA, ELEKTRONIČKA, INFORMATIČKA OPREMA I 3D PRINTER) Grupa 1 – Nabava rasvjete i razglasa Grupa 2 – Nabava multimedijalne opreme za stalni postav Grupa 3 – Nabava informatičke opreme (računala i pratećih programa) Grupa 4 – Nadogradnja i oblikovanje internetske stranice Grupa 5 – Nabava 3D printera Grupa 6 – Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti (priprema i izrada video materijala i ostalo)
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Isporuka roba
CPV: 32322000-6 Multimedijska oprema
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka: 18.1.2023.
link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7128639

 

2023.

28.2.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava specifičnih elemenata Stalnog postava:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

19.1.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: 

Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3D printer)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - multimedijalna oprema.pdf

22.2.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava specifičnih elemenata stalnog postava (rekonstrukcije, diorame, modeli replike...)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7252254

 

2022.

25.4.2022.
Poziv za dostavu ponude temeljem čl. 7. i 8. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave:

Predmet nabave: Najam solarnih postamenata
Preuzmite: Poziv za dostavu ponude


27.1.2022.
Pozivi za sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave - analiza tržišta s gospodarskim subjektima sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - u okviru projekta „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

 

Predmet nabave: Laboratorijska oprema - osnovna i specifična oprema

Preuzmite:

Poziv - Laboratorijska oprema (dokumentacija) - datum objave 27.1.2022.

PRODULJENJE ROKA do zaključno 11.02.2022.

 

Predmet nabave: Obrtnički i elektroinstalacijski radovi stalnog postava muzeja (interijerski elementi postava)

Preuzmite:

Poziv - Obrtnički i elektroinstalacijski radovi (dokumentacija) - datum objave 27.1.2022.

PRODULJENJE ROKA do zaključno 11.02.2022.

 

Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej

 

2022.

Nabava laboratorijske opreme – osnovna i specifična oprema - datum objave 12.09.2022.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6685247 

Odluka o poništenju postupka (Grupe 6, 9, 10 i 11)

Odluka o poništenju postupka (Grupa 12)(8.2.2023.)

 

Nabava obrtničkih i elektroinstalacijskih radova stalnog postava muzeja (interijerski elementi postava) - datum objave 30. 6. 2022. (ponovljeni postupak)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6446124

 

2021.

Dokumenti su objavljeni u Elektoničkom oglasniku javne nabave: (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

1. Usluge vođenja projekta građenja - datum objave 23.03.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4902091
2. Usluge stručnog nadzora - datum objave 1.04.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4941619
Odluka o poništenju postupka (usluge stručnog nadzora)
(16. 6. 2021.)
3. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1 - datum objave 2.04.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4940216
Odluka o poništenju postupka - Grupa 2.pdf
4. Usluge stručnog nadzora - datum objave 1. 9. 2021.
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5435596
5. Opremanje čuvaonice (depoa) za pohranu pokretne kulturne baštine (čuvaonica fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Novi Petruševec 6, Zagreb)
datum objave:15.11.2021., broj objave: 2021/S 0F2 – 0041243
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5653982
 

4. 7. 2022.

Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:

Nabava laboratorijske opreme - osnovna i specifična oprema

1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima započelo je 13.06.2022. godine, a završeno je 21.06.2022.

2. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ponovljeno

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je 24.06.2022. godine, a završeno je 29.06.2022.

 

29.6.2022.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:
NABAVA OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA STALNOG POSTAVA MUZEJA (INTERIJERSKI ELEMENTI POSTAVA).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 21.06.2022. godine, a završeno je 28.06.2022.

Preuzmite:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

17.3.2021.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

(Palača Amadeo, Demetrova 1, Zagreb)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 11.3.2021. godine, a završeno je 16.3.2021. godine.

Preuzmite:

Izvješće o provedenom savjetovanju - evidencijski broj nabave 023-017-1-2021-EVV

 

5.3.2021.

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave:

Usluge projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu - Palača Amadeo (Demetrova 1, Zagreb)

Preuzmite: Poziv na dostavu ponude

 

2019.
Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej

Grad Zagreb, Gradski ured za javnu nabavu, kao Središnje tijelo za nabavu proveo je za Hrvatski prirodoslovni muzej kao Naručitelja otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave pod nazivom „Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja“.
Obavijest – poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 8.05.2019. godine, a rok za dostavu ponuda bio je 13.06.2019. godine. Dokumenti su dostupni na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2764205

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - članak 198. Zakona o javnoj nabavi
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeno je u Elektroničkom oglasniku oglasniku javne nabave RH 30.04.2019. godine, a završeno je 6.05.2019. godine. Izvješće o provedenom savjetovanju je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2744417

Odluka o odabiru ponuditelja KLASA:400-01/19-005/342, URBROJ:251-26-23/011-19-47 od strane Središnjeg tijela za nabavu donesena je 12.08.2019., te je objavljena u Elektroničkom oglasniku oglasniku javne nabave RH. Protekom roka mirovanja s danom 16.09.2019. sklopljen je ugovor o radovima na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sklopljenog između Grada Zagreba i odabrane zajednice ponuditelja Vendo pet d.o.o., Zagreb, Šublinov vijenac 2., OIB: 35479553908 i Centrogradnja d.o.o., Zagreb, Plemićko 12, OIB: 04722246743, vrijednost ugovora je 12.398.052,00 bez PDV-a.
Odluka o odabiru dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2764205

***
Preuzmite:
Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej
Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

***
PRAVILNICI – JAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (u primjeni od 14. 7. 2022.)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora (25.1.2023.)

Registar ugovora (15.6.2022.)

Registar ugovora (3.2022.)

 

REGISTAR UGOVORA - 2021. godina

Registar ugovora (12.2021.)

Registar ugovora (izmjena 19.04.2021.)

Registar ugovora (16.2.2021.)

 

REGISTAR UGOVORA - 2020. godina

Registar ugovora Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2020. godinu

Registar ugovora (26.11.2020.)

Registar ugovora (13.10.2020.)

Registar ugovora (22.9.2020.)

Registar ugovora (14.9.2020.)

Registar ugovora (8.6.2020.)


REGISTAR UGOVORA ZA 2019. godinu
Registar Ugovora EOJN - Hrvatski prirodoslovni muzej 2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2018.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2017.

REGISTAR UGOVORA ZA 2016. godinu
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Ministarstva kulture) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu prema izvršiteljima - Hrvatski prirodoslovni muzej

PLANOVI JAVNE NABAVE I FINANCIJSKI PLANOVI

 

2023.

Plan javne nabave za 2023. godinu - 5. izmjena i dopuna (29.3.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 4. izmjena i dopuna (6.3.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 3. izmjena i dopuna (21.2.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 2. izmjena i dopuna (8.2.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 1. izmjena i dopuna (24.1.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu (22.12.2022.)


2022.

Plan javne nabave za 2022. godinu - 21. izmjena (21.12.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 20. izmjena (20.12.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 19. izmjena (24.11.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 18. izmjena (16.11.2022)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 17. izmjena (26.10.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 16. izmjena (29.7.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 15. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 14. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 13. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 12. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 11. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 10. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 9. izmjena (24.6.2022)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 8. izmjena (15.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 7. izmjena (23.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 6. izmjena (13.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 5. izmjena (10.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 4. izmjena (14.4.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 3. izmjena (4.4.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 2. izmjena (29.3.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 1. izmjena (16.2.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - (27.1.2022.)

 

2021.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

 

2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 8.11.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 14.10.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 13.10.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 7.6.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 22.3.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena 15.3.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 4.2.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 28.1.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu

 

2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 11.12.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 26.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 10.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (ispravak - 5.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.10.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 17.9.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 15.9.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 3.7.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.6.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 21.5.2020.)
Plan javne nabave za 2020. godinu (28.1.2020.)
Financijski plan za 2020. godinu (31.12.2019.)

 

2023. - 2025.

Financijski plan HPM-a za razdoblje od 2023. - 2025. godine

 

2022.

Financijski plan za 2022. godinu - 1. izmjena (studeni 2022.)

Financijski plan za 2022. godinu

Obrazloženje uz Financijski plan za 2022. godinu

 

2021.

Financijski plan za 2021. godinu


2019.
Financijski plan za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 31.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 20.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu

2018.
Plan nabave za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Financijski plan za razdoblje od 2018. do 2020. godine
20.11.2017.
Financijski plan 2017. - 2. izmjena
10.07.2017.
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
03.02.2017.
Plan nabave za 2017. godinu
23.12.2016.
Financijski plan za 2017. godinu
23.12.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 3. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 3. izmjena
21.11.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 2. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 2. izmjena
21.07.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 1. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 1. izmjena
30.11.2015.
Plan nabave za 2016. godinu
26.02.2015.
Plan nabave za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu
2014.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2014. godinu
2013.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2013. godinu

***
Postupci javne nabave
2018.
***
Zagreb, 22. 5. 2018.

Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1
10000 Zagreb

Predmet:
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga pripreme sloga časopisa Natura Croatica - (dva broja godišnje) za 2018. godinu
Preuzmite:
Poziv za dostavu ponude
Postupci bagatelne javne nabave>

Evidencijski broj nabave: 1/14 BN
Predmet nabave
Naziv: Arhitektonsko i idejno rješenje Stalnog postava Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Objavljeno: 29.10.2014.
Obavijest o bagatelnoj nabavi 1/14 BN (preuzmite pdf)
Objavljeno: 12.11.2014.:
Odluka o izboru (preuzmite pdf)