Department of Conservation and Restoration

dr.sc. Martina Podnar Lešić

Zbirka tkiva za genetičke analize

Zbirka se sastoji od kvalitetno konzerviranih uzoraka animalnog tkiva izdvojenih iz materijala prikupljenog uglavnom na području Republike Hrvatske od 1997. godine do danas. Tkiva su pohranjena u plastičnim sterilnim mikroepruvetama ili u laboratorijskom zamrzivaču za ultraniske temperature na -80oC, ili konzervirana u 96 % alkoholu uz pohranu u klasičnoj škrinji za zamrzavanje na -20◦C ili pak u konzervacijskoj otopini RNalater koja štiti makromolekule od razgradnje već na temperaturi pohrane od -20◦C. Uzorci DNA izolirani iz predmeta Zbirke tkiva za genetičke analize trajno su pohranjeni uz zbirku na temperaturi od -80◦C. Ova jedinstvena zbirka trajno spremljenih uzoraka tkiva te izolirane DNA predstavlja u neku ruku nacionalnu knjižnicu genetske bioraznolikosti u kojoj se zasad čuvaju prvenstveno uzorci ugroženih i endemičnih vrsta faune Hrvatske. Kvalitetno konzervirano tkivo u kojem su makromolekule nasljeđa sačuvane od razgradnje predstavlja izuzetno vrijedni znanstveni resurs za proučavanje bioraznolikosti, populacijske genetike i filogenetike kako danas tako i u budućnosti. Materijal iz zbirke obrađuje se u muzejskom DNA laboratoriju.

U okviru Odjela nalazi se zoopreparatorska radionica te se čuva Zbirka tkiva za genetičke analize. U izložbene svrhe u zoopreparatorskoj radionici izrađuju se modernim tehnikama prepariranja dermoplastični preparati životinja iz najrazličitijih skupina.

U istu svrhu izrađuju se i diorame u kojima se preparirane životinje postavljaju u vjerne replike njihovih prirodnih staništa. Uz to vrši se redovita zaštita, a po potrebi i restauracija postojećih preparata.

Odjel pruža stručnu i tehničku pomoć ostalim muzejskim Odjelima te po potrebi ostalim prirodoslovnim muzejima kojima obavlja matičnu djelatnost.

 

Najmlađi muzejski odjel, Restauratorsko-preparatorski odjel, izrastao je iz Zoopreparatorske radionice Muzeja. Prepariranje životinja na muzeju ima vrlo dugu tradiciju - od samog osnutka Narodnog muzeja.

Od onda pa sve do danas na Muzeju su bili zaposleni brojni vrsni zoopreparatori (npr. Slavoljub Vormastini, Mirko Šnap, Petar Baraga, Anton Malčević, Ivan Nikšić, Pavao Alinger, Dragutin Rucner, Alojz Magerle, Božidar Antolić, Pavle Ražetina, Josip Žiljak, Mladen Vajdić, te današnji djelatnici Branko Jalžić i Zlatko Godec).

Slavoljub Vormastini bio je prvi preparator Prirodopisnog odjela novoosnovanog Narodnog muzeja, a Pavao Alinger, najpoznatiji hrvatski preparator, autor je jedine knjige o prepariranju na hrvatskom jeziku: “Prepariranje i i konzerviranje životinja”.

Koliko je zagrebačka škola prepariranja bila poznata i cijenjena svjedoči i održavanje Saveznog zoopreparatorskog tečaja kojeg je Hrvatski narodni zoološki muzej održao tijekom 1952. za buduće preparatore svih tadašnjih dijelova Jugoslavije. U novije vrijeme, preparatori našeg Muzeja bili su angažirani i za izradu stalnog postava Lovačkog muzeja u Zagrebu, te su također postavljali diorame kod uređenja prirodoslovnog postava Nacionalnog parka Brijuni. Pročuli su se i po dobro razvijenim tehnikama suhog prepariranja riba, što se i danas može vidjeti kod izloženih, osobito sitnih, endemičnih riba krša Dinarida.

Djelatnici Restauratorsko-preparatorskog odjela:

dr.sc. Martina Podnar Lešić, dipl. ing. biologije, voditeljica Odjela, kustosica.
U Muzeju je od 1997. godine.
Zadužena je za Zbirku tkiva za genetičke analize.
mpodnar@hpm.hr

Kontakt telefon: 01  4851700


Zlatko Godec, viši preparator. U Muzeju je od 1995. godine.

Bruno Aljinovic, mag.geol., kustos.
bruno.aljinovic@hpm.hr