Puzzle geološka doba
UPUTE ZA IGRU →
geološka doba
GEOLOŠKA TABLICA →

prije 4 milijarde -
2,5 milijarde godina

2,5 milijardi -
542 milijuna godina

542 milijuna godina -
485 milijuna godina

485 milijuna godina -
443 milijuna godina

443 milijuna godina -
419 milijuna godina

419 milijuna godina -
359 milijuna godina

359 milijuna godina -
299 milijuna godina

299 milijuna godina -
252 milijun godina

252 milijun godina -
201 milijuna godina

201 milijuna godina -
145 milijuna godina

145 milijuna godina -
66 milijuna godina

66 milijuna godina -
23 milijuna godina

23 milijuna godina -
2,6 milijuna godina

2.6 milijuna godina -
danas

danas