Natječaji

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Demetrova 1
10000 Zagreb

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 617-24-1
Zagreb, 7.6.2024.

 

Na temelju čl. 4. do 7. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a, Odluke ravnateljice HPM-a KLASA: 612-05/24-02/01, URBROJ: 677-24-25 od 5.6.2024. i Prethodne suglasnosti za zapošljavanje Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo KLASA: 611-01/24-015/10, URBROJ: 251-08-32/004-24-10 od 5.6.2024. Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta:

 

Naziv radnog mjesta: suradnik na projektu (m/ž):

 

Interreg Slovenija Hrvatska - Projektna prijava SIHR00157 - CarEx; Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardni projekt u okviru prioriteta 1 i 3 (Specifični cilj 6.2) br. SIHR00157

 

- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme do završetka trajanja projekta.

 

Preuzmite:

Javni natječaj

 

Natječaj je dostupan i na stranicama HZZ-a:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=144273866

 

Natječaj vrijedi od:

10.6.2024. do 18.6.2024.

 

Preuzmite:

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto suradnik na projektu (12.7.2024.)

 

***

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Demetrova 1
10000 Zagreb

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 677-23-9
Zagreb, 16.8.2023.

 

Na temelju čl. 5. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo – KLASA: 611-01/23-015/25, URBROJ: 251-08-32/002-23-8 od 20.06.2023. godine, Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta:

I. Naziv radnog mjesta:
- kustos za botaniku – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Botaničkom odjelu
- kustos za zoologiju – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Zoološkom odjelu

 

Preuzmite:

Javni natječaj

 

Natječaj je dostupan i na stranicama HZZ-a:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=135682364
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=135681963

 

Preuzmite:

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto kustos za botaniku (4.10.2023.)

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto kustos za zoologiju (4.10.2023.)

 

***

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Demetrova 1
10000 Zagreb

 

7.8.2023.

Obavijest kandidatima

Rezultati javnog natječaja za ravnatelja/icu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

 

Temeljem članka 10. stavku 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15, 69/22)., nakon završetka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 53/23 i na mrežnoj stranici Muzeja (www.hpm.hr) dana 19.5.2023. godine, ovim putem objavljujemo konačne rezultate Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

 

Osnivač je Rješenjem o imenovanju KLASA: UP/I-007-01/23-03/12, URBROJ: 251-01-12-23-2 od 27. srpnja 2023. godine za ravnateljicu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja imenovao prof. dr. sc. Tatjanu Vlahović, dipl. ing. geologije, počevši od 1. listopada 2023. godine, na četiri godine.

 

Navedenu odluku možete preuzeti na sljedećem linku:
https://web.zagreb.hr/sjednice/2021/sjednice_2021.nsf/DRJ?OpenFrameSet
(točka 19. e) sjednice).

Plan rada Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za mandatno razdoblje 2023-2027 prof. dr. sc. Tatjane Vlahović

 

***
19.5.2023.

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 677-23-1

Na temelju članka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18 i 98/19, 114/22), članka 34. Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 677-18-4 od 7.12.2018. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 677-20-4 od 1. 6. 2020. te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 677-21-3 od 22. 11. 2021. godine, Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
(Narodne novine broj 53/2023, objava 19.5.2023.)

 

PREUZMITE: Javni natječaj

 

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset dana) od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Muzeja i u "Narodnim novinama".

 

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno, na privremenu adresu Muzeja:

Hrvatski prorodoslovni muzej, Prilaz Gjure Deželića 30/III, s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja - ne otvarati".

 

Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Predsjednik Upravnog vijeća
Red. prof. art. Vladimir Kasun, dipl. ing. arh.