Prirodoslovni vremeplov

Prikupila i uredila: Renata Brezinščak
Znate li i Vi za neki zanimljiv datum iz povijesti
prirodoslovlja, javite na: renata.brezinscak@hpm.hr
14. 2. 2011. - umro akademik Stjepan Šćavničar, hrvatski mineralog i kristalograf

Dugogodišnji profesor mineralogije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik Mineraloško-petrografskoga zavoda PMF-a bio je od 1974. do 1994. Bavio se analizom kristalnih struktura, proučavanjem geneze i stabilnosti pojedinih minerala i mineralnih grupa s primjenom u mineralogiji i petrologiji. Zaslužan je za modernizaciju nastave i metoda istraživanja u mineralogiji i kristalografiji te za izobrazbu mlađih kadrova na fakultetu. Bio je višegodišnji suradnik Instituta »Ruđer Bošković«. Godine 1973. izabran je za izvanrednog, a 1991. za redovitoga člana HAZU. Dobitnik je mnogih priznanja, među njima Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1971) i Nagrade za životno djelo (1991). Objavio je više od 60 znanstvenih radova, većinu u vodećim međunarodnim časopisima.