Prirodoslovni vremeplov

Prikupila i uredila: Renata Brezinščak
Znate li i Vi za neki zanimljiv datum iz povijesti
prirodoslovlja, javite na: renata.brezinscak@hpm.hr
7. 8. 1993. - speleolozi Damir Lacković, Siniša Rešetar i Robert Dado spustili su se prvi puta na dno Lukine jame na Velebitu na dubinu od -1355 m

Time je Lukina jama postala najdublja jama Hrvatske, a 9. po dubini tada u svijetu.