Knjižnica

Knjižnica Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja specijalna je knjižnica s više od 40.000 svezaka
znanstvene i stručne literature koja je na raspolaganju ne samo djelatnicima Muzeja i stručnjacima
već i javnosti zainteresiranoj za prirodoslovlje.

“Zbirka starih i raritetnih prirodoslovnih knjiga Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja” utemeljena je
2011. g. Nju čine najstarija i najdragocjenija monografska izdanja tiskana do 1850. godine.
Najstarije knjige iz ove Zbirke tiskane su u Italiji u 17. st.

Knjižnicu vodi dipl. inž. biol., dipl. knjiž. Darija Ćaleta - knjižničarska savjetnica

Radno vrijeme:


ponedjeljak - petak: 7-15 sati

Kontakt:


tel. 01/4627 317
e-mail: library@hpm.hr