Promocija kataloga izložbe Superorganizam - snage života socijalnih kukaca

22.01.2020. - 22.01.2020.

22. siječnja 2020. u 13 sati - promocija kataloga izložbe "Superorganizam - snage života socijalnih kukaca"

Hrvatski prirodoslovni muzej Vas sa zadovoljstvom poziva na promociju kataloga izložbe "Superorganizam - snage života socijačnih kukaca"
koja će se održati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u izložbenom prostoru u prizemlju 22. siječnja 2020. u 13 sati.

Govornici:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, ravnateljica
Dr.sc. Martina Podnar Lešić, autorica i viša kustosica
Dr.sc. Iva Mihoci, autorica i viša kustosica
Doc.dr.sc. Milivoj Franjević, stručni suradnik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu