20. europski kongres lepidopterologa

24.04.2017. - 30.04.2017.

Poštovani,

Hrvatski prirodoslovni muzej i Societas Europaea Lepidopterologica (SEL) Vas sa zadovoljstvom pozivaju na sudjelovanje na 20. europskom kongresu lepidopterologa koji će se održati od 24. do 30. travnja 2017. u Podgori. Sve informacije su dostupne na http://sel2017.conferenceatnet.com/.

Zahvaljujemo na Vašem interesu.

U ime organizatora, dr. sc. Iva Mihoci i dr. sc. Martina Šašić Kljajo